Den gamla katten,  Kattens sjukdomar

Den gamla katten – del 4 Högt blodtryck & blindhet

”Varför har min katt så stora ögon?” (en artikel om högt blodtryck – ”den tysta faran” – hypertension)

Det här är mitt älskade lilla troll. Hon blev nästan 20 år och hade flera av de vanligaste krämporna hos en äldre katt. Hon har inspirerat mig att skriva en liten artikelserie om just äldre katter. Tidigare har jag skrivit om hyperthyroidism (överaktiv sköldkörtel), njurproblem och den gamla kattens lite egna behov.

Ingen artikelserie om seniora katter är dock komplett utan en text om högt blodtryck eftersom det 1. är vanligt men underdiagnosticerat, och 2. är skadligt.

Vad är blodtryck❓

Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat. Trycket beror på hur stor kraft hjärtat har när det pumpar runt blodet och elasticiteten i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertension) betyder att blodet pressas igenom blodkärlen med ett högre tryck än normalt. 

Hur mäts blodtrycket❓

Trycket i kärlen mäts då hjärtat

✔ pumpar ut blod; övertryck el systoliskt tryck, och

✔ vilar för att fyllas på med blod igen; undertryck eller diastoliskt tryck

Trycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och uttrycks som ”xx över xx”, t.ex. ”120 över 80”. Hos våra djur mäts dock ofta bara det systoliska trycket och hos katt anses det vara det enda pålitliga trycket. 

Hos katt bör (det systoliska) blodtrycket ligga runt 130 mmHg men upp till 160 mmHg anses normalt, om inte annat för att katter ofta blir stressade både av transporten till och besöket på veterinärkliniken, och av själva blodtrycksmätningen. Stress höjer blodtrycket och det mest korrekta värdet får du när katten vilar/sover. 

För att få det mest korrekta värdet när blodtrycket mäts på kliniken krävs alltså en del förberedelser:

✅ du och din katt bör få komma in på rummet en stund före mätningen för att landa lite och din katt hinna vänja sig vid ljud, dofter osv.,

✅ mätningen ska göras före all annan hantering på kliniken,

✅ rummet bör ha en Feliwayadapter eller sprayas med Feliway en stund före besöket,

✅ låt gärna din katt ligga kvar i transportburen vid mätningen om locket kan tas av, istället för att hen stressas av att tas ut ur buren. Om din katt är mer stressad i buren kan hen få gå runt lös på rummet före mätningen.

Helst ska din katt ligga på sida eller mage när mätningen görs. Det är dock en avvägning om stressen av att läggas ner ger större påslag på blodtrycket än det något felaktiga värde som kan bli av att katten sitter eller står upp. En kuff kommer att sättas på ett av benen eller på svansen och sedan mäts trycket flera gånger antingen med en automatisk pump eller manuellt med en s.k. doppler. Vid dopplermätning sätts en prob mot kärlet så man får fram ett svischande ljud när pulsen går igenom kärlet. Kuffen pumpas upp med luft tills ljudet av pulsen försvinner. Sedan släpps luften långsamt ut igen och det tryck som mäts när ljudet återkommer är det systoliska blodtrycket. 

Vid dopplermätning kan ibland platsen där man lägger an proben mot kärlet behöva rakas lite och/eller kontaktgel eller sprit användas för att få bra kontakt mellan proben och huden. Under mätningen ska din katt vara så stilla som möjligt. Varje rörelse och varje ljud eller annat intryck från omvärlden kommer att ge ett falskt högt värde.

Vad händer vid högt blodtryck❓

Så vad har då blodtrycket med stora ögon att göra? Med ”stora ögon” menar jag så klart ”stora pupiller” och ögonen är en av de kroppsdelar som är väldigt känsliga för hypertension. Högt blodtryck i ögat kan orsaka blödningar i ögat eller att näthinnan lossnar, vilket leder till försämrad syn eller fullständig blindhet och därför vidgade pupiller. Tyvärr har det då ofta gått så långt att det inte går att behandla. Om problemen upptäcks tidigt finns det chans att åtminstone en del av synen kan räddas. 

OBS! Vidgade pupiller kan även bero på smärta, stress, att det är mörkt i rummet och annat, men då drar ju pupillerna ihop sig när omständigheterna förändras.

Andra organ som är speciellt känsliga för högt blodtryck är:

✔ Hjärnan – exempel på symptom är att katten jamar mer eller får motoriska problem som kramper och vinglighet.

✔ Njurarna – symptom på nedsatt njurfunktion kan du läsa i del 2 av den här artikelserien

✔ Hjärtat – högt blodtryck gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare vilket kan ge t.ex. blåsljud och arytmi. Symptom på allvarlig nedsatt hjärtfunktion är trötthet (hos katt kanske det bara märks av att katten drar sig undan mer) och extra flåsighet vid lek. Många gånger upptäcks dock hjärtproblem hos katt bara vid undersökning på kliniken.

När är det viktigt att mäta blodtryck❓

Egentligen skulle jag önska att blodtrycksmätning alltid ingick i seniorkontroller och ISFM (International Society of Feline Medicine) rekommenderar att blodtryck mäts årligen från 7 års ålder och 2 ggr per år på äldre katter. Tyvärr är blodtrycksutrustning dyr och inte alla kliniker har möjlighet att köpa in det. Regelbunden blodtrycksmätning bör alltid åtminstone ingå vid njursjukdom, hyperthyroidism (överaktiv sköldkörtel), hjärtproblem och blödning eller annan påverkan i ögat. 

Finns det behandling❓

Hypertension kan vara primär (dvs. utan annan orsak) även om det är relativt ovanligt hos katt. I så fall finns blodtryckssänkande medicin att tillgå. Hos katt finns det dock ofta någon annan orsak till hypertension, t.ex. njursjukdom eller överaktiv sköldkörtel. I så fall krävs behandling av den underliggande sjukdomen, ibland i kombination med blodtryckssänkande medicin. I början är det viktigt med täta återbesök för inställning av medicindos så att blodtrycket inte istället blir för lågt.

För att upptäcka högt blodtryck (och andra ålderskrämpor) i tid, ta din katt på årlig seniorkontroll från ca 7 års ålder! ?

Har du frågor eller önskar rådgivning?

Välkommen att kontakta mig! 

? Info@cathomecare.se

☎️ 073 – 26 76 380

? Kontaktformuläret nedan