Den gamla katten,  Kattens sjukdomar

Den gamla katten – del 2 Njurproblem

Om kroniska njurproblem (CKD)

Det här är mitt älskade lilla troll. Hon blev nästan 20 år och hade flera av de vanligaste krämporna hos en äldre katt. Hon har inspirerat mig att skriva en liten artikelserie om just äldre katter. I den förra artikeln skrev jag om hyperthyroidism (överaktiv sköldkörtel). Den här handlar om ett annat väldigt vanligt problem hos äldre katter: kroniska njurproblem (även kallat CKD – chronic kidney disease). Det passar bra som uppföljare till sköldkörtelartikeln eftersom njurarnas funktion delvis beror på sköldkörtelns.

Njurproblem är ofta väldigt komplexa eftersom njurarna påverkar kroppen på flera sätt. Det finns också ett stort antal orsaker till att njurarnas funktion försämras. Den här artikeln blir därför högst övergripande.

Till att börja med delas problemen upp i akuta och kroniska där kroniska är sådana problem som kvarstår i minst 3 månader. Akuta njurskador kan t.ex. uppstå vid förgiftning medan kroniska kan bero på en mängd orsaker bl.a. ålder, infektioner, urinvägsproblem, njursten, neoplasi och missbildning. För att öka förvirringen ytterligare kan kroniska njurproblem ”akutiseras” dvs. snabbt förvärras.

Två av njurarnas viktigaste funktioner är att 1. filtrera blodet från slaggämnen och avlägsna dem från kroppen via urinen, och 2. balansera blodtrycket.

Typiska symptom på kroniska njurproblem är att katten
✅ dricker och därför kissar mer
✅ kräks ofta eller verkar illamående
✅ äter mindre eller slutar äta helt
✅ magrar av
✅ får dålig andedräkt
✅ får matt och/eller skivig päls, kanske tappar mer päls än normalt
✅ drar sig undan, verkar hängig
✅ får sår i munnen
✅ drabbas av plötsligt blindhet (pga. högt blodtryck)

Flera av dessa symptom beror på att njurarna inte längre kan filtrera blodet ordentligt vilket gör att ämnen som skulle ha försvunnit med urinen istället ökar i kroppen och gör katten illamående osv.

Man använder ofta flera analyser för att ställa diagnos:
✔ blodprov för att se halten av slaggämnen, om katten har blodbrist eller infektion m.m.
✔urinprov för att se om katten förlorar proteiner med urinen, njurarnas möjlighet att koncentrera urinen och om det föreligger en infektion.
✔ ultraljud för att se neoplasier, förekomst av njursten, missbildning m.m.
✔ ibland används röntgen istället för ultraljud men det är oftast om ultraljud inte finns tillgänglig eftersom röntgen bara visar röntgentäta strukturer, t.ex. njursten.
✔ blodtryck mäts gärna både då njurarna balanserar blodtrycket och för att högt blodtryck kan orsaka skada på njurarna.

Tyvärr är det inte möjligt att bota kroniska njurproblem utan behandling syftar till att bromsa förloppet och minska obehag hos katten. Dessvärre ses dessa katter ofta på kliniken först när sjukdomen är långt framskriden vilket gör att katten måste läggas in för vård med dropp för att spola ut slaggämnena ur kroppen. Katterna blir ofta inneliggande i någon veckas tid med dagliga blodprover.

I långa loppet är det njurfoder som är den huvudsakliga behandlingen. Fodret har anpassad mängd proteiner, fosfat och andra ämnen som påfrestar njurarna. Beroende på vilka andra symptom katten visar och kliniska fynd som gjorts kan det bli aktuellt med läkemedel som t.ex.

  • minskar illamående
  • ökar aptiten
  • lindrar smärta
  • minskar proteinförlust via urinen
  • sänker blodtrycket
  • binder fosfat
  • Antibiotika kan vara aktuellt vid bl.a. urinvägsinfektion eller s.k. pyelonefrit som är en infektion i själva njuren.

Just det, jag nämnde att det finns ett samband med hyperthyroidism och njurarnas funktion. Förenklat kan man säga att när sköldkörteln är överaktiv och ökar metabolismen i kroppen så ökar också genomströmningen av blod genom njurarna, vilket t.ex. ger ett välkommet syretillskott i de nedsatta njurarna och njurarna orkar jobba på. När vi behandlar hyperthyroidismen och sänker blodgenomströmningen i njurarna kan njurfunktionen försämras. Oftast börjar man därför med sköldkörtelmedicin som första behandling av hyperthyroidism för att se hur njurarna påverkas, innan man t.ex. genomför en radiojodbehandling som ju är permanent.

Hur kan du förebygga kroniska njurproblem hos in katt❓

Två viktiga faktorer!
⚠️ seniorkontroll från 8-9 års ålder för att tidigt upptäcka bl.a. nedsatt funktion i njurarna
⚠️ ge ett katt-anpassat foder med mycket vätska, hög proteinhalt och lågt kolhydratinnehåll. Jag har skrivit flera inlägg om kattmat tidigare, gå gärna tillbaka och läs dem igen.

Vad kan jag hjälpa till med❓

Efter veterinärs ordination kan jag:
▶️ ta blodprover i tryggheten av ert hem, om veterinären godkänner detta.
▶️ hjälpa till med medicinering och rådgivning kring hur du själv kan ge dem
▶️ ge vätska under huden

Välkommen att kontakta mig!
? Info@cathomecare.se
☎️ 073 – 26 76 380
? Kontaktformuläret nedan