• Tips & Råd

    Kattifiera! En artikel om hur du gör ditt hem kattvänligt

    I den här artikeln kan du läsa om hur du optimerar din katts miljö utifrån 4 viktiga resurser: Mat Vatten Toalåda Viloplatser Dessa resurser ska hållas åtskilda så som i naturen; en katt vill inte dricka där det finns kött/mat eftersom köttet kan ha kontaminerat vattnet med bakterier, de vilar/sover inte heller där det finns mat eftersom doften av mat kan dra till sig rovdjur, de sover inte där de kissar och bajsar, vilar inte vid vatten eftersom vatten drar till sig rovdjur o.s.v. Du behöver alltså placera ut dessa på olika platser i hemmet. Om du har flera katter så ska varje katt ha tillgång till egna resurser.  …